Riz sauté au poisson

CHF 14.50

Œufs, oignons, oignons thaï, tomates