Poisson lou-lou

CHF 15.50

Ail, oignons, poivrons, coriandre