Riz sauté au boeuf

CHF 14.50

Œuf, oignons, oignons thaï, tomates